دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

دکتر احسان روحانی استادیار دانشکده مکانیک و مدیر دفتر ارتباط با صنعت و سرپرست تیم الکتروکار واحد نجف آباد گفت: این دوره از مسابقات با هدف به کارگیری اصول علمی مهندسی در طراحی ،گسترش نگرش سیستمی در مسائل علمی، تمرین کار گروهی ، تقویت طراحی صنعتی در کنار طراحی فنی خودرو و بکارگیری مواد و روشهای ساخت برگزار شد. همچنین آشنایی شرکت کنندگان با قسمتهای مختلف خودروی واقعی نظیر شاسی، بدنه، سیستم فرمان تعلیق و سیستم انتقال قدرت از دیگر اهداف این مسابقه بود.

روحانی افزود: کنترل و هدایت خودرو از نظر سرعت شیب روی ،حداقل شعاع چرخش، کشش موانع، پایداری تعلیق و مسافت از جمله مواردی است که در خودرو های شرکت داده شده ، مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس این عملکردها خودروهای برتر معرفی شدند. خودرو های الکتریکی و هیبریدی در اندازه واقعی، تکنولوژی روز دنیا در صنعت خودرو بوده و در بسیاری از کشورهای پیشرفته در حال گسترش می باشد. این خودروها سهم قابل توجهی در زمینه کاهش آلودگی هوا دارند، لذا اینگونه مسابقات گامی موثر در راستای بومی سازی این تکنولوژی و معرفی نیروی های جوان، با استعداد و نخبه به صنعت می باشد.

لازم به ذکر است که علی محمدی، ناصر زراعتکار، عباس سلیمانی، مهدی خلج و حسین جعفری دهنوی دانشجویان مهندسی مکانیک و برق دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد اعضای تیم الکتروکار می باشند.

2211  22222 copy    22444

 

 

IAUN

حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. © ۱۳۹۹-۱۳۹۸

تماس با دانشگاه | ارتباط با ریاست

 

شبکه های اجتماعی

 apci aparat etaa1   instagram icon black and white Linkedin Icon