دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سرپرست واحد نجف‌‌آباد را منصوب کرد.

بر اساس این حکم آقای دکتر مهران مجلسی به عنوان سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد منصوب شده است.

دکتر میرزاده در این حکم ابراز امیدواری کرده است که ایشان با توکل به خداوند متعال و با صداقت کاری، امانت‌داری و قانون‌مندی در انجام امور محول موفق باشد.

635614879846833777 e465b

دکتر مجلسی پیش از انتصاب به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر را برعهده داشته است.

عضو هيات علمي رسمي – قطعي پايه 22، مديرگروه ميكروبيولوژي و زيست شناسي از سال 74 تا 76، مدیرگروه دامپزشکی ازسال 75 تا 78، معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان از سال 73 تا 83 به مدت 10 سال، قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان از سال 82 تا 83، رئیس شورای معاونین آموزشی منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی  سال 81، رئیس شورای معاونین دانشجویی منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی سال 82، رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد نائین از سال83 تا 86، رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهرازسال 86 تا 88، دبیر منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی از سال 88 تا 91، رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم و تحقیقات اصفهان از سال 90 تا 91، رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر ازسال 91 تا کنون بخشی از سوابق اجرایی دکتر مجلسی در آموزشی عالی می باشد.

 علاوه بر این ریاست  شورای اطلاع رسانی منطقه چهار از سال 88 تا 91، عضویت هیات امنای  دانشگاههای آزاد اسلامی استان اصفهان و چهار محال و بختیاری در سالهای 90 و91، نمایندگی ریاست دانشگاه درهیات نظارت برتشکل های اساتید استان اصفهان از سال 87 تا 93، تدریس کارگاه نظارت و ارزیابی آموزشی مناطق 4،9،11،17،  عضویت مرکز نظارت و ارزیابی سازمان مرکزی از سال 79 تاکنون، چهره ماندگار کتاب استان اصفهان، مدیربرتر استان اصفهان درجشنواره شهید رجایی اصفهان،  رئیس شورای طرح وبرنامه وبودجه منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی  از سال89 تا کنون، مشاور ریاست منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی  از سال 91 تا 92، عضو کمیته انتصابات منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی از سال 88 تا 92،  و عضویت در شورای گسترش دانشگاه در استان اصفهان از دیگر سمت های اجرایی و سوابق علمی دکتر مهران مجلسی می باشد.

 

 

2211  22222 copy    22444

 

 

IAUN

حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. © ۱۳۹۹-۱۳۹۸

تماس با دانشگاه | ارتباط با ریاست

 

شبکه های اجتماعی

 apci aparat etaa1   instagram icon black and white Linkedin Icon