دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشکده فنی و مهندسی داراي 38 رشته تحصيلي در مقاطع مختلف (كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري) با 59 نفر عضو هیأت علمی تمام وقت و 3434 نفر دانشجو مي‌باشد. تاكنون 9783 نفر دانشجو از اين دانشكده فارغ التحصيل شده‌اند.

2211  22222 copy    22444