دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 •    دوره های دکتری:
 •    مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
 •    مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
 •    مهندسی صنایع

 •    دوره های کارشناسی ارشد:
 •    مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
 •    مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
 •    مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
 •    مهندسی صنایع – مهندسی صنایع
 •    مهندسی صنایع – برنامه ریزی سیستمها و بهره وری

 •    دوره های کارشناسی پیوسته:
 •    مهندسی مکانیک (طراحی جامدات – حرارت و سیالات – ساخت و تولید)
 •    مهندسی صنایع
 •    مهندسی پزشکی
 •    مهندسی پزشکی – بیومکانیک
 •    مهندسی رباتیک
 •    مهندسی هوا فضا

 •    دوره های کارشناسی ناپیوسته:
 •    مهندسی مکانیک – تاسیسات حرارتی وبرودتی
 •    مهندسی مکانیک – خودرو
 •    مهندسی مکانیک ساخت و تولید

2211  22222 copy  2233  22444